Thor Heyerdahl VgS

Presentasjonen under ble brukt i undervisningen av en psykologiklasse ved Thor Heyerdahl VGS i Larvik. Kurset var vellykket og skolen har alt ytret ønske om at vi kommer tilbake etter jul for å gi det samme kurset til en annen klasse, samt neste skoleår.

[slideshare id=206077623&doc=asd-kurs-thor-heyerdahl-vgs1-191215193247]